دسته: سبک زندگی

سبک زندگی
life style

سبک زندگی

سبک زندگی در مجله تفریحی و سرگرمی نمایون ابعاد گسترده ای از جمله خانواده و ازدواج ، آداب و رسوم ، فرزندان و والدین ، نیازهای روزانه زندگی ، آموزش ها و مهارت های زندگی ، زناشویی ، آشپزخانه و تغذیه که شامل پخت و پز انواع غذا ها ، کیک ها ، دسر ها ، تزئینات ، سفره آرایی و……. بسیاری از مطالبی است که با دنبال کردن این دسته از مطالب آنها را مشاهده خواهید کرد.

معنای لغوی واژه “زندگی ” روشن است، امّا در تعریف واژه “سبک ” در لغت نامه‌ها معانی گوناگونی درج شده‌است.

سه رویکرد در تعاریف ارائه شده از”سبک ” مشاهده می‌شود:

الف– تعاریفی که بر ویژگی‌های زیبایی شناختی سبک تکیه دارند:کیفیّت برتر در ظاهر، طرّاحی یا رفتار

ب– تعاریفی که بر جنبه تمایزبخشی سبک تأکید دارند و سبک را ویژگی ای برای نشان دادن برتری می‌دانند: اجرا یا انجام اموری که تمایزدهنده فرد یا گروه یا سطحِ خاصّی باشد

ج– تعاریفی که تجسم امروزین سبک به خصوص ابعاد تجمّلی زندگی محسوب می‌شوند: برتری مدگونه، شیک، مد زودگذر، هوس و میل مفرط، عادت وتجمّل، زیاده روی یا ولخرجی

ترکیب سبـک زندگی ‘این چنین معنا شده‌است’:

1-روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ، روش خاصّی از زندگی یک شخص یا گروه.
2-شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس‌کننده گرایش‌ها و ارزش‌های یک فرد یا گروه است؛ عادات، نگرش‌ها، سلیقه‌ها، معیارهای اخلاقی، سطح اقتصادی و … که باهم طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می‌سازند.

سبک زندگی (سبک روزانه) (به انگلیسی: Life Style)، می‌تواند به علایق، نظرات، رفتارهاو جهت‌گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند. به معنای شیوهٔ زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است.این اصطلاح نخستین بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتریشی استفاده شد.

سبـک زندگی را فرهنگ آکسفورد، «راه‌های گوناگون زندگی فرد یا گروه» می‌داند. فرهنگ لانگ من، آن را «راه یا سبکی برای زیستن» می‌خواند.
از نظر آسا برگر سبک زندگی مد یا حالت زندگی فرد می‌باشد. سوبل «سـبک زندگی را هر شیوه متمایز، اما قابل تشخیص زیستن» تعریف کرده‌است.
با در نظر داشتن این تعاریف، ما با واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس، سرگرمی و تفریح، کار و شغل، تا هنر و غیره، همگی را شامل می‌شود.

در زبان‌های مختلف از ترکیب «سبک زندگی» به شکل‌های گوناگون یاد شده‌است. در زبان انگلیسی در شکل life style or style of life living استفاده شده‌است.