دسته: مذهبی

مذهبی

Religious

مذهبی

در اینجا منظور ما از دسته بندی مذهبی دین مبین اسلام و مسلمانان به این آیین می باشد و در راستای این دین و ائمه اطهار آن ، مناسبت ها ، هیئت ها ، صوت های مداحی و مولودی و مرثیه ، حرم ها و آرامگاه ها و…. می باشد.

همه ادیان نزد ما محترم هستند و جایگاه ویژه خود را دارند و بنا بر این که در دین حق مشرف و تبعیت داریم این دسته را ایجاد نمودیم.

بصورت کلی مذهب را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:

مذهب در اصطلاح علم کلام اسلامی، طریقه‌ای خاص در فهم مسائل اعتقادی، خاصه امامت که منشأ اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی یا تفسیر ظاهر کتاب الهی است، مانند مذهب شیعهٔ دوازه امامی، اشعری، معتزله و ماتریدی و در اصطلاح فقهی روش خاص در استنباط احکام کلی فرعی از ظاهر کتاب و سنت مانند فقه مذهب شیعه، حنفی، مالکی، حنبلی و غیره است.

مذهب در گذشته به مکتب‌های فکری درون یک دین (مانند مذاهب چندگانه فقه اسلامی) اطلاق می‌شد. در مغرب‌زمین، واژه Religion به معنای مکتب‌های درون یک دین و به معنای خود دین به کار می‌رود. حدود نیم قرن است که در ایران تحت تأثیر این موضوع، کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال می‌کنند. این اصطلاح در زبان عربی و فارسی به دو مفهوم بکار رفته‌است.

بر این اساس مذهب را می‌توان هر یک از شاخه‌های دینی هم‌معنی کرد.

البته در همین موضوع شاعرانی بلند پایه در رابطه با مذهب سخن به میان آورده اند:

در ادبیات فارسی در بسیاری از منابع مذهب به معنی روش و پیشه، راه ورسم و طریقت فکری نیز به کار رفته‌است.

نمونه‌های اشعار
ناصر خسرو:
علم و عمل مذهب من است و تو مِی علم نجویی که گاو بی‌عملی

در کلیله و دمنه:
یک دوست بسنده کن که یک دل‌داری گر مذهب عاشقان عاقل داری

حافظ:
در مذهب ما باده حلال است و لیکن بی روی تو ای سرو گلندام حرام استمولانا:

مذهب عاشق ز مذهبها جداست عاشقان را مذهب و ملت خداست