دسته: علمی و دانستنی

علمی و دانستنی
Scientific and knowledgeable

علمی و دانستنی

مطالب علمی و دانستنی های نمایون شامل هر آنچه که مربوط به این دسته می باشد منتشر و در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

از دانستنی های زندگی ، روزمره ، کره زمین ، سیارات ، شگفتی ها ، طبیعت ، اعماق دریا و اقیانوس ها ، دانستنی هایی که بتواند نیاز نه تنها روزمره شما را بلکه نیاز نسل ها را برطرف کند.

ما سعی میکنیم آخرین مطالب علمی را از سرتاسر جهان در هر رابطه و زمینه ای را برای شما بفرستیم و بهترین مطالب را در آرشیو علمی و دانستنی یا Scientific and knowledgeable مشاهده و مطالعه کنید.

نمایون ، نمایی متفاوت از نگاه شما ست تا هر آنچه خوبی است را در نگاه شما ببیند.

علم به معنی اقدام قاعده‌مند در جهت توسعه و سازماندهی هدفمند دانش با ارزش جهان شمول است که در قالب تفسیرهای قابل آزمایش و پیش‌بینی‌هایی دربارهٔ جهان، صورت می‌گیرد.

همچنین، علم به معنای «مجموعه دانسته‌هایی است منسجم و روشمند در بارهٔ یک موضوع یا مطالعاتی است که در کار دستیابی به یک هدف معرفتی است؛

گزاره‌های یک علم، ممکن است که اعتباری، و موضوع آن، جزئی و مشخص باشد؛ مانند فیزیک، بهداشت، علم اخلاق، منطق، فقه و حقوق، کلام جغرافیا ، و… فیلسوفان علم، علم را باور صادق موجه هم، توصیف می‌کنند»